Mit navn er David Lautrup

og jeg er indehaver af InnovationsKonsulenten.


Jeg brænder for at motivere og engagere mennesker

gennem samskabende innovationsprocesser

hvor status quo udfordres i et kreativt miljø.

DSC_0288.JPG

MINDSET

&

METODE

The Squiggle

Multivers

Design Thinking

CoCreation

KIE

Tilpas Forstyrrelse

Disruption

Relationscirklen

Re-framing

De Bonos Tænkehatte

Fuzzy Front End

5F

Design To Improve Life

Systemisk Tænkning

4P

Double Diamond

Make Tools

Appreciative Inquiry

Domæneteori

4D

UX

Heliotropi

ANT

Socialkonstruktionisme

Golden Circle

Autopoiese

Pentathlon

5R

Baggrund

Diplom i Designledelse

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

 • Brandbaseret innovationsledelse

 • Designprojektledelse: Serviceorienteret samskabelse

 • Designprojektledelse: Personligt lederskab

 • Designbaseret procesfacilitering: Planlægning

 • Designbaseret procesfacilitering: Eksekvering

AU i Innovation, Produkt og Produktion

Copenhagen Business Academy

 

 • Innovationsledelse

 • Projektledelse

 • Konceptudvikling

 • Organisering

 • Event management

 • Anvendt økonomi

InnovationsKonsulenten er en Privatejet Mindre Virksomhed og fungerer som platform til at dele mine kompetencer, ved siden af mit arbejde som 

projekt-/innovationsmanager ved Idrætshøjskolen Sønderborg. 

Jeg har undervist og faciliteret hele mit voksenliv, bringer engagement og entusiasme ind i enhver kontekst og stiler imod at gøre udvikling til en leg. Mine største styrker ligger i at koble teori med praksis, samt at formidle og facilitere i øjenhøjde.