Mit navn er David Lautrup

og jeg er indehaver af InnovationsKonsulenten.


Jeg brænder for at motivere og engagere mennesker

gennem samskabende innovationsprocesser

hvor status quo udfordres i et kreativt miljø.

MINDSET

&

METODE

Baggrund

Diplom i Designledelse

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

 • Brandbaseret innovationsledelse

 • Designprojektledelse: Serviceorienteret samskabelse

 • Designprojektledelse: Personligt lederskab

 • Designbaseret procesfacilitering: Planlægning

 • Designbaseret procesfacilitering: Eksekvering

AU i Innovation, Produkt og Produktion

Copenhagen Business Academy

 

 • Innovationsledelse

 • Projektledelse

 • Konceptudvikling

 • Organisering

 • Event management

 • Anvendt økonomi

InnovationsKonsulenten er en Privatejet Mindre Virksomhed og fungerer som platform til at dele mine kompetencer, ved siden af mit arbejde som 

projekt-/innovationsmanager ved Idrætshøjskolen Sønderborg. 

Jeg har undervist og faciliteret hele mit voksenliv, bringer engagement og entusiasme ind i enhver kontekst og stiler imod at gøre udvikling til en leg. Mine største styrker ligger i at koble teori med praksis, samt at formidle og facilitere i øjenhøjde. 

Innovationskonsulenten © 2019 // CVR: 40579907 // David Mølgaard Lautrup // Æginavej 21, 2300 Kbh S, Danmark // Mail: david@innovationskonsulenten.com // TLF: +45 30310720

Bank: Nordea // Reg: 2237 // Kontonummer: 6289983080 // IBAN: DK2520006289983080 // BIC: NDEADKKK

 • Linked In Innovationskonsulenten
 • Facebook Innovationskonsulenten
 • Instagram Innovationslonsulenten
 • Toolbox