KONSULTERING

- Giv virksomheden et innovationseftersyn

 • Værdigrundlag

 • Vision/Mission

 • Strategi

 • Målsætninger

 • PR/Marketing/Content

 • Interne arbejdsgange

 • Kerneydelser

 • M.fl.

Konsultering henvender sig i høj grad til strategiske beslutningstagere og i særlig grad visionære ledere, der ønsker at mobilisere folk konstruktivt omkring forandringer i virksomheden.

PROCES-

FACILITERING

- Lad innovation vokse indefra og ud

 • Brugerinddragelse

 • Samskabelse/Co-creation

 • Idégenerering

 • Konceptudvikling

 • Forandringer

 • M.fl.

Procesfacilitering inddrager i høj grad de aktører der står med en given udfordring, drøm el. lign. og skaber energi gennem ejerskab og engagement.

WORKSHOPS

- Giv virksomheden et innovationsboost

 • Kreativitet

 • Innovation

 • Designsprint

 • Anerkendende kultur

 • Undervisningsforløb

 • Inspirationsoplæg

 • M.fl.

Mine workshops er designet til at inspirere og udvikle de kompetencer der skal til, for at en innovationskultur kan gennemsyre jeres virksomhed. 

Hvornår skal du bruge Innovationskonsulenten?

- Når det er vigtigt at der skabes ejerskab og engagement.

- Når I vil arbejde kreativt, innovativt og fremtidsorienteret.

- Når I vil være sikre på at nå jeres mål for processen. 

 

- Når I ikke vil hænge fast i velkendte udfordringer.

- Når I trænger til benspænd og ny inspiration.